Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria

tornarTornar

Avís legal

Sobre el web i el seu contingut
Propietat intel·lectual
Dades personals
Informació comercial
Disponibilitat del producte
Preu del producte
Devolució de la compra
Google Analytics
Acceptació de l'avís legal

Sobre el web i el seu contingut

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Diputació. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Diputació de Barcelona. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 • La Diputació de Barcelona adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 • La Diputació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.
 • La Diputació de Barcelona no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • La Diputació de Barcelona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • La Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
Propietat intel·lectual

En el web de la Llibreria de la Diputació es considera e-llibre qualsevol publicació digital que pot ser llegida per ordinador.

  Formats:

 • PDF: publicacions en format PDF bàsic.
 • PDF enriquits: publicacions en format PDF enriquit. Inclouen marcadors amb el sumari de la pubilcació i enllaços interns.
 • HTML i Flash: publicacions que simulen el format de pàgines d'una revista en paper. Poden contenir enllaços, imatges i vídeos.

Els e-llibres que es troben al web de la Llibreria de la Diputació estan subjectes a totes les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual i el copyright pertany a la Diputació de Barcelona.

Dades personals

La Diputació de Barcelona donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que les vostres dades personals obtingudes dels formularis de registre d'usuari, de registre de subscriptor i de descàrrega de llibre electrònic s'incorporaran als fitxers del web de la Llibreria de la Diputació dels quals és responsable la Diputació de Barcelona i seran objecte de tractament amb les finalitats següents:

 • Mantenir la relació de la Diputació amb l'usuari del servei, informar sobre activitats d'interès per correu postal i electrònic i enviar qüestionaris de satisfacció sobre el funcionament del servei; les vostres dades només seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.
 • Gestionar la descàrrega dels llibres electrònics.

Les publicacions en format PDF d'aquestes col·leccions són per a l'ús exclusiu de l'usuari. Cal saber que dins de les metadades del PDF s'hi ha inclòs el codi de l'usuari que l'ha descarregat.

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa Diputació els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud a l'adreça electrònica llibreria@diba.cat.

Únicament s'utilitzen galetes (cookies) per millorar la navegació i usabilitat del web. En qualsevol cas, es garanteix que no s'utilitzen per recopilar informació confidencial dels usuaris.

Informació comercial

La compra d'un producte simple acceptació de la compra mitjançant la confirmació de la comanda realitzada implica que vostè accepta les presents condicions, que regiran, en defecte de condicions particulars, la relació establerta entre vostè i la Llibreria de la Diputació de Barcelona.

Informació general per donar compliment a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

- Titular: Diputació de Barcelona
- Adreça: Rambla de Catalunya, 126 - 08008 Barcelona
- Contacte: llibreria@diba.cat
- Telèfon: 934 022 500
- CIF: P-0800000-B
- Codi d'inscripció en el Registre d'entitats locals: 8000840003 (Decret 140/1988, de 24 de maig, del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. Article 119)

Disponibilitat del producte

La informació relativa a la disponibilitat d'un producte, que apareix en el detall d'aquest, està subjecte a canvis sense previ avís.

Les publicacions que apareixen al catàleg corresponen a títols del fons de la llibreria però no se'n garanteix la seva disponibilitat. Si heu pagat un títol que no la Llibreria no us pot servir, no es farà efectiu el pagament a través de la tarja de crèdit.

La Llibreria de la Diputació es reserva el dret de subministrar les publicacions en funció de les existències.

Preu del producte

Els preus individuals de cadascun dels productes inclouen l'IVA i la resta d'impostos que poguessin correspondre'ls.

La Llibreria de la Diputació es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís.

Els llibres de la col·lecció "Estudis" en suport paper estan subjectes a un preu públic de 9,62 € i els de la col·lecció "Documents de treball", a un preu públic de 4,81 €.

Els e-llibres de les col·leccions "Estudis" i "Documents de treball" estan subjectes al preu públic de 3,39 € per descàrrega.

Aquests preus no inclouen l'IVA.


  Exempcions:

  Restaran exempts del pagament del preu públic per l'adquisició de les col·leccions "Estudis" o "Documents de treball" en format digital i en format paper quan:

 • El destinatari del servei sigui un ens de l'Administració local de la província de Barcelona.
 • El destinatari del servei sigui una biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona.
 • Els destinataris del servei siguin universitats i estudiants.
Devolució de la compra

No s’accepten devolucions de publicacions electròniques (PDF, etc.).

S'accepten devolucions de publicacions en paper sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Es pot realitzar la devolució d'un producte dins dels 15 dies a comptar des de la data de compra, en cas que la compra s'hagi fet personalment, i d'1 mes en cas que la compra s'hagi fet per internet. Es comptarà a partir de la data en què es realitzi el tiquet o factura de compra.
 • El producte no ha d'estar utilitzat i ha d'estar en perfectes condicions.
 • El producte s'ha d'enviar perfectament embalat.
 • En cas que aquest arribi en mal estat, no s'admetrà la devolució.
 • Dins del paquet s'ha d'incloure la factura de compra, o document acreditatiu.

El reintegrament de l'import del producte es realitzarà sempre amb la mateixa modalitat de pagament en què s'ha dut a terme la compra.

En cas que la compra s'hagi fet per tarja de crèdit, es retornarà l'import pel mateix sistema.

Les despeses d'enviament de la devolució són a càrrec del client, excepte en cas que el producte sigui defectuós o sigui diferent a l'encarregat.

En qualsevol cas, per gestionar una devolució contacteu amb la Llibreria (llibreria@diba.cat).

Google Analytics

Aquesta pàgina fa ús de Google Analytics, un servei d'anàlisi estadístic de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google).

Google Analytics utilitza galetes (cookies), que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (inclosa la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors.

Google recopilarà informes de l'activitat del website i prestarà altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet, d'acord amb la seva Política de privacitat (http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/).

Vostè pot evitar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de galetes (cookies) per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui fer ús de totes les funcionalitats d'aquest website. En utilitzar el website vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins més amunt indicats.

Acceptació de l'avís legal

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Així mateix, autoritzeu la Diputació de Barcelona, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del vostre interès.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat