Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació >Serveis DB > Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupaci > Col·leccions

tornarTornar

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupaci

Col·leccions destacades

Documentos de Trabajo

La colección Documentos de Trabajo facilita a los agentes del mundo local contenidos actualizados para contribuir a la mejora en la gestión de las políticas públicas locales.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Documents de Treball,  Eines

Aquesta col·lecció està tancada.


Documents de Treball

La col·lecció Documents de Treball facilita als agents del món local continguts actualitzats per contribuir a la millora en la gestió de les polítiques públiques locals.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Documentos de Trabajo,  Herramientas,  Eines

Aquesta col·lecció està tancada.


Estudios

La colección Estudios pone al alcance del mundo local conocimiento teórico y empírico por promover la reflexión y el análisis en temas de interés para los gobiernos locales.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Estudis


Estudis

La col·lecció Estudis posa a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Estudios

Altres col·leccions

Cuadernos de fomento del empleo

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Quaderns de foment de l'ocupació

Aquesta col·lecció està tancada.


Cuadernos del Fondo Social Europeo

Los "Cuadernos del Fondo Social Europeo" están destinados a difundir la experiencia y los trabajos concretos del conjunto de las entidades locales que participan en los programas del FSE.

Aquesta col·lecció està tancada.


Eines

Continguts d'aplicació pràctica per contribuir a la gestió de les polítiques públiques locals. Adreçada a càrrecs electes, tècnics i qualsevol persona relacionada amb el món local, i intern de la Diputació de Barcelona.

És continuació de la col·lecció: Documents de Treball

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Documents de Treball,  Documentos de Trabajo,  Herramientas


Eines per al desenvolupament local

El desenvolupament econòmic local pren cada vegada més rellevància. Per això, amb aquesta col·lecció, es difonen treballs -d'informació o de debat- que impulsen el suport als ajuntaments en aquesta matèria i responen a les seves necessitats.

Aquesta col·lecció està tancada.


Elementos de innovación y estrategia

La colección 'Elementos de innovación y estrategia' es una iniciativa de la Oficina Técnica de Estratégias para el Desarrollo Económico de la Diputación de Barcelona. Su objetivo es promover la reflexión y el debate sobre el desarrollo económico y explorar ámbitos de interés para la intervención territorial desde la perspectiva local.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Elements d'innovació i estratègia


Elements d'innovació i estratègia

La col·lecció 'Elements d'innovació i estratègia' és una iniciativa de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. El seu objectiu és promoure la reflexió i el debat sobre el desenvolupamentm econòmic i explorar àmbits d'interès per a la intervenció territorial des de la perspectiva local.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Elementos de innovación y estrategia


Estudis Econòmics

Guia pràctica de responsabilitat social per a la PIME

Guías metodológicas para la planificación estratégica

Estas guías, son una iniciativa de la Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico de la Diputación de Barcelona. Su objetivo es proporcionar a los profesionales de la gestión local vinculados a la planificación estrétegica en sentido amplicón una herramienta práctica para interpretar, contribuir y desarrollar procesos estratégicos. Los números 1 al 6 no existen. Sólo se ha traducido el 7 (equivalente a la numeración en catalán).

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Guies metodològiques per a la planificació estratègica


Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Aquestes guies, són una iniciativa de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. El seu objectiu és proporcionar als professionals de la gestió local vinculats a la planificació estrètegica en sentit amplic una eina pràctica per interpretar, contribuir i desenvolupar processos estratègics.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Guías metodológicas para la planificación estratégica


Herramientas para el desarrollo local

La colección "Herramientas para el desarrollo local" pretende poner al alcance de la Administración local instrumentos de información, de debate y de trabajo sobre el desarrollo económico.

Aquesta col·lecció està tancada.


Informes del LABturisme

Promptuaris

La col·lecció "Promptuaris" pretén oferir eines bàsiques per promoure i millorar el desenvolupament econòmic local, el qual és una de les peces més rellevants en l'engranatge de la gestió municipal.

Aquesta col·lecció està tancada.


Quaderns de foment de l'ocupació

Tenint en compte que la societat és cada cop més canviant i complexa, aquests llibres volen posar a l'abast dels ajuntaments línies i criteris d'actuació que els ajudin a lluitar contra l'atur i contribueixin a millorar la cultura del desenvolupament econòmic local.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Cuadernos de fomento del empleo

Aquesta col·lecció està tancada.


Quaderns de promoció econòmica local

La promoció de l'activitat econòmica i l'ocupació en els municipis és una de les principals línies d'acció de la Diputació de Barcelona. I aquesta col·lecció en vol ser un instrument potenciant-hi el comerç urbà, promovent-hi l'ocupació en el sector comercial i de serveis i impulsant-hi la col·laboració entre els operadors comercials i els ajuntaments.

Aquesta col·lecció està tancada.


Quaderns del Fons Social Europeu

Llibres destinats a difondre, entre els responsables polítics i els tècnics municipals, l'experiència i els treballs concrets del conjunt de les entitats locals que participen en els programes del Fons Social Europeu que gestiona la Diputació de Barcelona.

Aquesta col·lecció està tancada.


Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat