Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Prevenció de la contaminació lluminosa a Catalunya: Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Aquest número de la col·lecció Quaderns de Legislació inclou la normativa legal sobre la prevenció de la contaminació lluminosa a Catalunya: la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei esmentada.
La Llei 6/2001 i el Decret 82/2005 regulen la il·luminació artificial que pot produir contaminació lluminosa, amb l'objectiu de conciliar les activitats humanes amb la preservació de l'estat natural del medi ambient a la nit, en benefici de les persones i els ecosistemes i de l'estalvi de recursos naturals.
aquestes dues disposicions emparen la societat catalana com a generadora i consumidora de llum artificial i com a receptora dels efectes pertorbadors de l'abús de la llum, i facilita l'acció de les administrcions públiques en la protecció del medi ambient a la nit.
L'aplicació d'aquestes normes permetrà ajustar el consum d'energia lluminosa a les necessitats, augmentar l'eficiència energètica i aplicar les millors tecnologies disponibles en il·luminació, així com millorar la mentalitat i la consciència de la societat en l'ús racional dels recursos naturals i en la valoració del patrimoni i del paisatge nocturn.
El nou model d'il·luminació proposat facilita el desenvolupament social i l'ús acurat de les tecnologies amb respecte al medi ambient i els drets de les persones. Es tracta, doncs, d'un dels punts de partida per incentivar projectes de qualitat que incloguin el concepte modern de l'ús racional de l'energia i que siguin concebuts i executats per equips de treball interdisciplinaris.Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat