Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Ordenances 2007: Taxes. Preus públics. Contribucions especials
Ordenances 2007: Taxes. Preus públics. Contribucions especials

Exhaurit PVP:5€


Descarregar PDF

La publicació del text íntegre de les ordenances fiscals és una obligació imposada a les diputacions d'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquest any, a part de les actualitzacions corresponents, s'han produït canvis significatius: refosa d'algunes ordenances, traspassos a la Generalitat, dissolució d'organismes autònoms i altres.


Podeu consultar aquesta publicació a:
  Topogràfic
Arxiu General de la Diputació de BarcelonaOrdenances
Publicacions relacionades
Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat