Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

30. L'amistat / On friendship

«The friend is the person who is loved precisely in the space in which the difference between the I and the other, between the other and the I, is opened out and respected; but friendship today is no longer something that affects the res publica and it has become rather more of a defence, if not a wall, against the aggressions of advertising and everyday life».

Lecture given at the Center of Contemporary Culture of Barcelona on 3rd March 2008, as part of the Barcelona series of debates «The Human Condition».
--------------------------------------------------------------------------------
«L'amic és aquell que és estimat justament en l'espai en què s'obre i es respecta la diferència entre jo i l'altre, entre l'altre i jo; però l'amistat, avui, ja no és una cosa que afecti la res publica, sinó que s'ha convertit en una defensa, una muralla contra les agressions de la publicitat i de la vida comuna».

Conferència celebrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el dia 3 de març de 2008, en el marc del Debat de Barcelona «La Condició Humana».Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat