Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació >Serveis DB > Detall Fitxa

tornarTornar

CEMICAL

Fitxa de la publicació

Funcionarització del personal laboral al servei de les corporacions locals catalanes: 101 preguntes, 101 respostes

Xavier Boltaina, doctor en Dret i màster en Relacions Laborals, planteja 101 preguntes i assaja 101 respostes sobre la funcionarització, un procés complex instituït per la Llei de la funció pública estatal i recollit, més tard, per la Llei catalana de funció pública. L'autor proposa solucions, planteja dubtes legals i analitza la funcionarització com una eina de gestió que responsables de recursos humans, sindicats, comitès d'empresa o els mateixos treballadors de les corporacions locals catalanes han de conèixer molt bé.


Podeu consultar aquesta publicació a:
  Topogràfic
Arxiu General de la Diputació de BarcelonaM-5-75

Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat