Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació >Serveis DB > Detall Fitxa

tornarTornar

CEMICAL

Fitxa de la publicació

Aplicació del principi de no-discriminació al personal temporal al servei de l'Administració pública

Les normes de la funció pública estableixen diferències importants entre els drets del personal interí i de l'eventual en comparació amb els funcionaris de carrera, diferències que han estat validades per la jurisprudència dels òrgans judicials espanyols.

La situació canvia en virtut de la Directiva 1999/70/CE, que proclama el principi general d'igualtat de tracte.

El llibre té per objectiu obrir la reflexió sobre aquesta qüestió, concretant els criteris establerts pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per interpretar el principi d'igualtat i per aplicar aquests criteris a cada dret o condició de treball.


Publicacions relacionades

Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat