Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació >Serveis DB > Detall Fitxa

tornarTornar

Gerència de Serveis de Cultura

Fitxa de la publicació

Les dades culturals: Consideracions ètiques, problemes i oportunitats (IMPRESSIÓ A DEMANDA)

Les dades han adquirit, al llarg dels darrers anys, una importància creixent. Els avenços tecnològics han propiciat un salt dels sistemes de mesura i de recollida de dades que ha fet possible l'acumulació d'una gran quantitat d'informació sobre els usuaris; el seu tractament requereix uns criteris legals i ètics que garanteixin el respecte a la privacitat de les persones.

L'àmbit cultural i, més concretament, l'acció cultural dels ajuntaments, encara no ha incorporat plenament la recollida i l'anàlisi de dades sobre les seves actuacions. S'obre, doncs, l'oportunitat de fer-ho d'una manera planifi cada, i amb la consideració dels eixos de necessitat, responsabilitat, transparència i respecte envers les dades personals.

El present estudi analitza quins són els mecanismes de captació de dades culturals utilitzats actualment pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, així com l'ús que es fa de la informació obtinguda des de la perspectiva de l'ètica de les dades. L'informe s'articula en deu apartats que inclouen: un marc teòric; una descripció del treball de camp realitzat, un repàs de les pràctiques actuals de mesura i captació de dades en el conjunt del sector cultural europeu, una enumeració de les possibilitats tècniques i tecnològiques en aquest àmbit i, fi nalment, el dibuix d'un possible escenari de futur per a la gestió municipal de dades culturals.Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat