Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Col·leccions

tornarTornar

Cerca per Col·leccions

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


E-25

e-Humanitats

E/S. Educació Social

Economia (Cívitas)

Economia (Fondo de Cultura Económica)

Economía (Marcial Pons)

Economia i empresa (Piràmide)

Economía y Empresa (CGA)

Economía y Empresa (Marcial Pons)

Economía y Empresa (Pirámide)

Ecos

Ediciones de la Revista del trabajo

Edicions de la Revista de Catalunya

Educació (Univ. Jaume I)

Educació social

Educació. Materials

Educación hoy estudios

Educación infantil y primaria

Educación universitaria

Educación y sociedad Red

Educación y trabajo

Educación, historia y crítica

Eina

Eines

Continguts d'aplicació pràctica per contribuir a la gestió de les polítiques públiques locals. Adreçada a càrrecs electes, tècnics i qualsevol persona relacionada amb el món local, i intern de la Diputació de Barcelona.

És continuació de la col·lecció: Documents de Treball

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Documents de Treball,  Documentos de Trabajo,  Herramientas


Eines (Departament d'Acció Social i Ciutadania)

Eines (Institut Català de les Dones)

Eines de cultura popular

Eines de memòria

Eines de treball juvenil

Eines de treball social

Els llibres publicats en aquesta col·lecció són eines -en un sentit concret, no general- per millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat dels serveis que els professionals del treball social presten als ciutadans, en especial als infants i a la gent gran. No hi manquen, però, aportacions a l'anàlisi i la reflexió.


Eines i Feines

Eines per al desenvolupament local

El desenvolupament econòmic local pren cada vegada més rellevància. Per això, amb aquesta col·lecció, es difonen treballs -d'informació o de debat- que impulsen el suport als ajuntaments en aquesta matèria i responen a les seves necessitats.

Aquesta col·lecció està tancada.


Eines per als recursos humans

El Bagul

El Consultor de los Ayuntamientos

El Contrato de Trabajo

Dret laboral


El derecho práctico

El derecho y la justicia

El fil d'Ariadna

El món de les nacions

El Montserratí

El Palau Güell a fons

Aquesta col·lecció pretén difondre els resultats de les recerques realitzades a l¿entorn del Palau. Inclou articles científics, estudis, guies de les col·leccions, catàlegs de les exposicions temporals i ponències.


El patrimoni festiu de Manresa

El profesional de la información

El Tinter

El vuit-cents

Elecciones

Elementos de innovación y estrategia

La colección 'Elementos de innovación y estrategia' es una iniciativa de la Oficina Técnica de Estratégias para el Desarrollo Económico de la Diputación de Barcelona. Su objetivo es promover la reflexión y el debate sobre el desarrollo económico y explorar ámbitos de interés para la intervención territorial desde la perspectiva local.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Elements d'innovació i estratègia


Elements d'innovació i estratègia

La col·lecció 'Elements d'innovació i estratègia' és una iniciativa de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. El seu objectiu és promoure la reflexió i el debat sobre el desenvolupamentm econòmic i explorar àmbits d'interès per a la intervenció territorial des de la perspectiva local.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Elementos de innovación y estrategia


Elements de debat territorial

Té per objectiu facilitar la comunicació i la informació entre la gent que està renovant el discurs sobre les estratègies de desenvolupament del territori i els decisors dels governs locals. La col·lecció es proposa promoure la reflexió i el debat sobre les polítiques territorials.

Aquesta col·lecció està tancada.


Els camins de l'alba

Els dibuixants del ¡Cu-Cut!

Els documents de l'Arxiu Tarradellas

Els llibres de crònica

Els llibres de la medusa

Els llibres del contemporani

Els llibres dels fulls econòmics

Els papers del Pavelló de la República

Els quatre vents

Els sis a Barcelona

Empremtes d'història

Aquesta col·lecció recupera textos i imatges provinents d'arxius de la demarcació de Barcelona. Els continguts abasten temàtiques de caire històric, biogràfic, territorial, etc.


Empresa

En primer terme

Energías renovables

Enfocant el passat

Enfoque Laboral

Enquesta de la regió metropolitana de Barcelona

Entre dos mundos. Lectura fácil

Entre manos

Escrits teòrics

Nascuda per necessitats escolars, s'ocupa dels textos teòrics i crítics del teatre universal. Les obres dels autors que ja hi són publicats formen un corpus rigorós de gran utilitat per als lectors universitaris i per a totes aquelles persones interessades en aquestes matèries. Es continuació de la col·lecció del mateix nom i integra la col·lecció Monografies de teatre


Esfera

Esfera local

Espacio no

Espacio Público

Esta colección, realizada conjuntamente con la Editorial Electa, es la traducción de la colección homónima "Espai Públic Urbà" editada en catalán desde enero del 2000 por la Diputación de Barcelona, nace con la voluntad de aportar reflexiones y claves sobre la importancia del espacio público como elemento vertebrador de la vida social de la ciudad y estimulador de la cultura urbana y creador de ciudadanía.


Espai / Temps

Espai blau

Els objectius d'aquesta col·lecció són facilitar eines per a la reflexió, donar eines per a la gestió i divulgar les accions pel que fa a la millora, la recuperació i la promoció de tot el sistema hidrològic -platges, litoral i rius- de la província de Barcelona.


Espai públic urbà

Els llibres d'aquesta col·lecció, uns de caire conceptual i altres d'aplicació ben pràctica, destaquen la importància de l'espai públic com a element vertebrador de la vida social de la ciutat -estimulador de la cultura urbana i creador de ciutadania- i mostren el paper rellevant dels ens locals en la seva modelació.


Espai Vau

Espais de reflexió

Espais Naturals Protegits

Esquemas (Tirant lo Blanch)

Estadística de síntesi

Estado y sociedad

Estatutos de autonomía

Estructuras y edificación

Estudios

La colección Estudios pone al alcance del mundo local conocimiento teórico y empírico por promover la reflexión y el análisis en temas de interés para los gobiernos locales.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Estudis


Estudios (Aranzadi)

Estudios (Consejo Económico y Social)

Estudios (Ed. Bomarzo)

Estudios (IMSERSO)

Estudios (Instituto de la Mujer)

Estudios (Ministerio de Agricultura)

Estudios (teatro)

Es una de las colecciones más antiguas de las publicaciones del Instituto -los primeros números son de los años veinte del siglo pasado y reflejan las vicisitudes de la institución. Diversas paradas, cambios de orientación y, hasta la titulación de los volúmenes (en catalán -Estudis- o en castellano -Estudios-, según las épocas) lo confirma. Desde los inicios principalmente ha recogido conferencias, la mayoría de las cuales dictadas por estudiosos que han llegado a ser personalidades relevantes (Ventura Gassol, Aureli Capmany, Pere Bosch i Gimpera, Joaquim Pena, Alfons Maseras, Agustí Duran i Sanpere, Adrià Gual, Alfons Par, Prudenci Bertrana, etc.) y sobretodo la última época, trabajos de investigación más extensos, eruditos o documentales.


Estudios constitucionales

Estudios Creade

Estudios de criminologia y política criminal

Estudios de derecho judicial

Estudios de derecho mercantil

Estudios de derecho privado

Estudios de hacienda pública

Estudios de la Fundación

Estudios de la Fundación Encuentro

Estudios de política sanitaria

Estudios de Protección de Datos

Estudios de Relaciones Laborales

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Estudis de Relacions Laborals


Estudios de sexología

Estudios del Consejo Económico y Social. España

Estudios del Instituto Nacional de Administración Pública

Estudios e informes

Estudios Goberna

Estudios Internacionales

Estudios jurídicos (BOE)

Estudios jurídicos (Instituto de Estudios Fiscales)

Estudios Pol. Púb. Loc. y Regionales de Cohesión Social

Aquesta col·lecció presenta la situació d''un conjunt de temàtiques que configuren l''agenda biregional entre Amèrica Llatina i la Unió Europea. En aquest sentit, inclou monogràfics sobre canvi climàtic, finançament i fiscalitat, seguretat ciutadana, desenvolupament econòmic local, identitat o transparència i rendició de comptes.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Collection of Studies into Local and Regional Public Poli


Estudios políticos

Estudios prácticos de jurisprudencia local

Estudios sobre ciencias del deporte

Estudios sobre Derecho y Bienestar Social.

Estudios socioculturales

Estudios técnicos

Estudios territoriales

Estudios Universitarios de Arquitectura

Estudios y comentarios

Estudios y documentos

Estudios y documentos INAP

Estudios y ensayos

Estudis

La col·lecció Estudis posa a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals.

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Estudios


Estudis (Biblioteca d'Història Rural)

Estudis (educació)

En matèria d'educació, com en altres camps, les necessitats socials han canviat de manera evident. Aquests estudis pretenen ajudar els ajuntaments, coneixedors com ningú de les noves necessitats i demandes ciutadanes, a donar-hi una resposta directa i més efectiva.


Estudis (Fundació Carles Pi I Sunyer)

Estudis (Garsineu)

Estudis (Generalitat de Catalunya)

La col·lecció Estudis posa a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals.


Estudis (joventut)

Estudis (Museu Marítim)

Estudis (Pagès editors)

Estudis (teatre)

És una de les col·leccions més antigues de les publicacions de l'Institut -els primers números daten dels anys vint del segle passat- i reflecteix les diferents vicissituds de la Institució. Diverses aturades, canvis d'orientació i, fins i tot, la intitulació dels volums (en català -Estudis- o en castellà -Estudios-, segons les èpoques) ho confirmen. Des dels inicis principalment ha recollit conferències, la majoria de les quals dictades per estudiosos que han esdevingut personalitats rellevants (Ventura Gassol, Aureli Capmany, Pere Bosch i Gimpera, Joaquim Pena, Alfons Maseras, Agustí Duran i Sanpere, Adrià Gual, Alfons Par, Prudenci Bertrana, etc.) i, sobretot la darrera època, treballs d'investigació més extensos, erudits o documentals.


Estudis de dret privat català

Estudis de la qualitat ecològica dels rius

Treballs sobre la qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona. Publiquen els resultats de les medicions científiques que s'hi fan anualment i altres estudis de caràcter més específic, amb l'objectiu d'aportar solucions de gestió per retornar-los les potencialitats ecològiques i de lleure per als ciutadans. El número 11 n'enceta la publicació en CD-ROM. El 2008 s'ha fet un pas més per apropar la informació a la ciutadania permetent consultar els informes del Programa de Qualitat Ecològica dels Rius, en línia: http://ecobill.diba.cat/.


Estudis de Relacions Laborals

Si us interessa aquesta col·lecció també us pot interessar: Estudios de Relaciones Laborales


Estudis del Museu

Estudis Econòmics

Estudis Filològics

Estudis i documents (Fundació Carles Pi i Sunyer)

Estudis i Formació de l'Administració de Justícia

Estudis i monografies

Publicacions de caire científic, acompanyades d'il·lustracions, gràfics i taules de dades, sobre el medi ambient i els factors contaminants, que l'increment de la població -amb el consegüent augment de residus- i l'elevada industrialització agreugen. El seu objectiu és contribuir a millorar la gestió del medi ambient als municipis.

Aquesta col·lecció està tancada.


Estudis i textos

Estudis jurídics

Estudis locals i comarcals

Estudis marítims

Estudis monogràfics

Estudis verdaguerians

Aquesta col·lecció està tancada.


Etea

Etnografia (Consell Valencià de Cultura)

EuropaFutura.org

Eusebi Colomer

Evaluaciones AEVAL

Excavacions arqueològiques a Catalunya

Excavacions Paleontològiques de Catalunya

Excursions en família

Experiències pedagògiques a l'escola

Exposicions. Una mirada crítica

Accés a compra, registre i subscripcions es troba tancat.

AVÍS

La llibreria de l'Av. Diagonal romandrà tancada fins a nou avís.

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat