Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Document Únic de Protecció Civil Municipal - DUPROCIM: Guia metodològica per a la redacció, l'homolagació i la implantació (IMPRESSIÓ A DEMANDA)

La guia va dirigida a ens municipals i supramunicipals que treballen en la redacció de plans de protecció civil municipals en el marc del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Aquesta guia metodològica pretén donar suport als municipis en la redacció, la tramitació, la implantació i el manteniment del DUPROCIM, i vol ser una eina útil i operativa per donar suport a la gestió i la tramitació dels plans de protecció civil municipals que s'instrumenten en un únic document (DUPROCIM). D'aquesta manera la guia pretén establir els requisits de contingut tècnic a incorporar en cadascun dels documents que formen part del DUPROCIM, i també proposar eines de suport per fer un bon seguiment dels treballs i la comprovació de la seva qualitat en les fases de redacció, homologació, implantació i manteniment del document.

Així mateix, la guia fa un recull de diferents elements i consells que donen resposta als dubtes més freqüents a l'hora de redactar els diferents documents que formen part del DUPROCIM.Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat