Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Els equipaments juvenils: Reflexions, certeses i reptes (IMPRESSIÓ A DEMANDA)

En els darrers vint anys, una de les accions municipals preferents a l'entorn de les polítiques de joventut ha estat la construcció, recuperació i/o condicionament d'equipaments on desenvolupar accions vers les persones joves.

Al llarg d'aquest temps -i molt especialment, a partir de la crisi que ha afectat notablement els recursos del món local-, s'ha obert un debat sobre la necessitat, conveniència i oportunitat d'engegar i desenvolupar aquest tipus de recurs, com a eina central de les polítiques adreçades als nois i noies joves.

Així, és en aquest context de manca de recursos que l'OPJ manifesta la seva voluntat d'articular un conjunt de mecanismes de suport ampli que ajudin a la refl exió i avenç tècnic a l'entorn dels equipaments específi cament adreçats a les persones joves. I al mateix temps ajudin a professionals i ens locals a encarar els reptes de futur que s'obren respecte a aquests equipaments.Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat