Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació >Serveis DB > Detall Fitxa

tornarTornar

G. Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Fitxa de la publicació

Estudi de necessitats d'habitatge a la província de Barcelona: Situació actual i previsions a mig termini

Aquest estudi té com a objectiu avaluar el volum de necessitats actuals d'habitatge d'ús habitual i permanent en l'àmbit territorial de la província de Barcelona -considerant cada comarca i el conjunt de les comarques- i les previsions d'aquestes necessitats per a un període de quinze anys (1996-2011). El llibre fa una anàlisi de les dades, quantitatives i qualitatives, i estudia les pautes de comportament vegetatiu i sociològic de la població, i dels seus estrats de capacitat econòmica. Constitueix un instrument de recerca, inscrit en el marc I+D, que la Delegació per a la Gestió Patrimonial i Habitatge ha elaborat per donar resposta a una nova realitat social, econòmica i política.


Podeu consultar aquesta publicació a:
  Topogràfic
Arxiu General de la Diputació de BarcelonaC-2-217
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona

Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat