Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació > Sèries

tornarTornar

Cerca per Sèries

Sèries destacades

Administració local

Publicacions relacionades amb l'organització i gestió de les administracions i les polítiques públiques a tots els nivells (local, autonòmic, estatal, europeu i internacional). També engloba les TIC i la societat del coneixement.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Govern Local,  Gobierno Local


Benestar i Ciutadania

Publicacions relacionades tant amb l'atenció social primària que cerca la divulgació, sensibilització i la participació social vers la gent gran, els discapacitats i els infants i llurs famílies; com amb la integració dels immigrants, l'equitat entre dones i homes, el paper actiu dels joves com a ciutadans i la participació de la ciutadania en els afers públics i en la salvaguarda dels drets humans.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Benestar Social


Benestar Social

Publicacions relacionades amb l'atenció social primària que cerca la divulgació, sensibilització i la participació social vers la gent gran, els discapacitats i els infants i llurs famílies.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Bienestar Social,  Benestar i Ciutadania

Aquesta sèrie està tancada.


Cultura

Publicacions relacionades amb la conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural, artístic i documental, i amb la formació, informació i assessorament en matèria de polítiques i gestió de la cultura.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Recursos Culturals,  Recursos Culturales


Desenvolupament Econòmic

Publicacions relacionades amb el desenvolupament econòmic enfocat a donar suport al desenvolupament estratègic del territori, enfortir l'activitat econòmica i millorar les condicions d'ocupació.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Promoció econòmica,  Desarrollo Económico,  Economia i treball

Aquesta sèrie està tancada.


Economia i treball

Publicacions sobre desenvolupament econòmic enfocades a donar suport al desenvolupament estratègic del territori, enfortir l'activitat econòmica i millorar les condicions d'ocupació.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Promoció econòmica,  Desenvolupament Econòmic,  Desarrollo Económico


Educació

Publicacions relacionades amb la participació i la promoció educatives per afavorir la cohesió social i econòmica. S'hi fa especial atenció a la formació permanent.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Educación


Esports

Publicacions relacionades amb la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la pràctica físicoesportiva i amb el desenvolupament d'esdeveniments i programes esportius.


Govern Local

Publicacions relacionades amb l'organització i gestió de les administracions i les polítiques públiques a tots els nivells (local, autonòmic, estatal, europeu i internacional). S'hi ubiquen també les TIC i la societat del coneixement.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Gobierno Local,  Administració local

Aquesta sèrie està tancada.


Igualtat i Ciutadania

Publicacions relacionades amb la integració dels immigrants, l'equitat entre dones i homes, el paper actiu dels joves com a ciutadans i la participació de la ciutadania en els afers públics i en la salvaguarda dels drets humans.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Igualdad y Ciudadanía

Aquesta sèrie està tancada.


Medi Ambient

Publicacions relacionades amb la promoció i el desenvolupament de les polítiques ambientals (desenvolupament sostenible, contaminació ambiental, gestió dels residus i processos de reciclatge, educació ambiental).


Recursos Culturals

Publicacions relacionades amb la conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural, artístic i documental, i amb la formació, informació i assessorament en matèria de polítiques i gestió de la cultura.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Recursos Culturales,  Cultura

Aquesta sèrie està tancada.


Salut Pública

Publicacions relacionades amb la promoció i la protecció de la salut, mitjançant diversos vessants: salut alimentària, salut ambiental, salut mental i salut sexual.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Salud Pública


Territori

Publicacions relacionades amb la teoria i la gestió del territori des de diferents enfocaments: infraestructures, obres públiques, construcció, habitatge, urbanisme, patrimoni arquitectònic, cartografia, espais naturals.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Territorio,  Territori i parcs naturals,  Urbanisme i Habitatge

Aquesta sèrie està tancada.


Territori i parcs naturals

Publicacions sobre la preservació dels valors naturals i paisatgístics, desenvolupament socioeconòmic sostenible i ús públic ordenat dels espais naturals.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Territori,  Territorio,  Urbanisme i Habitatge


Turisme

Publicacions relacionades amb la gestió del turisme i la seva activitat: anàlisi, indicadors, metodologies...


Urbanisme i Habitatge

Teoria i gestió del territori des de diferents enfocaments: infraestructures, obres públiques, construcció, habitatge, urbanisme, patrimoni arquitectònic i cartografia.

Si us interessa aquesta sèrie també us pot interessar: Territori,  Territori i parcs naturals,  Urbanismo y Vivienda

Totes les Sèries

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Accés a compra, registre i subscripcions es troba tancat.

AVÍS

La llibreria de l'Av. Diagonal romandrà tancada fins a nou avís.

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat