Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Destacats

tornarTornar

NORMATIVA: Legislació bàsica 2019/2020


Us presentem una proposta de títols en versió paper de legislació bàsica per a una biblioteca pública. Els títols inclosos són les darreres edicions publicades de cada matèria. De tota manera, l'actualització immediata de la legislació es pot consultar a les bases de dades en línia de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
 

  Dret administratiu

La legislació d'ordenació territorial i urbanística a Catalunya

La legislació d'ordenació territorial i urbanística a Catalunya

Legislación sobre Medio Ambiente

Legislación sobre Medio Ambiente

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Leyes administrativas

 

Leyes administrativas

Contratos del sector público

Contratos del sector público

       
  Dret civil

Arrendamientos rústicos: Ley, normativa estatal y foral y modelos de contrato

Arrendamientos rústicos: ley, normativa estatal y foral y modelos de contrato

Ley de arrendamientos urbanos

Ley de arrendamientos urbanos

 Legislación hipotecaria

Legislación hipotecaria

 Código civil

Código civil

Codi Civil de Catalunya i lleis complementàries (inclou Codi de Consum)

Codi Civil de Catalunya i lleis complementàries (inclou Codi de Consum)

Propiedad Horizontal: ley y normativa complementaria

Propiedad Horizontal: ley y normativa complementaria

 Ley de enjuiciamiento civil

Ley de enjuiciamiento civil

 
  Dret internacional

 Legislación de nacionalidad y estranjería

Legislación de nacionalidad y extranjería            

 Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea

Tratado de la Unión Europea, Tratado de funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea

       
  Dret TIC

Administración electrónica

Administración electrónica

 Código sobre protección de datos de caracter personal

Código sobre protección de datos de caracter personal

       
  Dret laboral

Legislación laboral básica

Legislación laboral básica

       
  Dret penal

Código penal

Código penal

Ley de enjuiciamiento criminal

Ley de enjuiciamiento criminal

       
  Dret mercantil

Legislación mercantil básica

Legislación mercantil básica

Legislación de consumo

Legislación de consumo

     
  Dret constitucional

 Codi de dret públic de Catalunya

Codi de dret públic de Catalunya

Constitució espanyola

Constitució espanyola

 Estatut d'autonomia de Catalunya

Estatut d'autonomia de Catalunya

 Normas políticas

Normas políticas

       
   Dret financer i tributari

Legislación básica del sistema tributario español

Legislación básica del sistema tributario español

 


Accés a compra, registre i subscripcions es troba tancat.

AVÍS

La llibreria de l'Av. Diagonal romandrà tancada fins a nou avís.

Podeu fer encàrrecs i us enviarem els llibres quan obrim la Llibreria.
Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat