Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Infraestructures de transport i territori

'Infraestructures de transport i territori' introdueix diferents infraestructures, tècniques i conceptes que posen de manifest l'evolució que han tingut els sistemes de transport en els darrers anys. El llibre identifica dos aspectes claus a tenir en compte. D'una banda el sistema de transport s'ha de considerar en la seva integritat, no es pot considerar una infraestructura o un mitjà de transport aïlladament de la resta. D'una altra banda, cada cop els sistemes organitzatius i de gestió són més complexos i ens permeten un millor aprofitament de les infraestructures i també donar un millor servei als ciutadans. Els articles recollits presenten quatre aportacions en el camp de les infraestructures de transport: dues fan referència a l'organització de les xarxes de transport: els hubs i la implantació de sistemes de correspondències òptimes en els ferrocarrils que se centren en el camp de la gestió per fer possible la optimització de la mobilitat; una tercera se centra en la coordinació entre una nova infraestructura (el ferrocarril d'alta velocitat) i amb la resta de mitjans de transport; finalment, es tracta l'organització del sistema de transport a Estocolm mitjançant un acord polític que posa de manifest la complexitat del transport urbà en integrar les diferents mesures necessàries d'infraestructures, ambientals, econòmiques i de coordinació entre els diferents mitjans.


Podeu consultar aquesta publicació a:
  Topogràfic
Arxiu General de la Diputació de BarcelonaC-2-220
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona

Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat