Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Publicacions Diputació > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Institut de Gestió Urbanística Local: Memòria de gestió, 1993-1994
Institut de Gestió Urbanística Local: Memòria de gestió, 1993-1994

Exhaurit

L'Institut de Gestió Urbanística Local neix per dotar als ens locals dels instruments de gestió necessaris per tal de poder incidir en el desenvolupament urbanístic del seu territori, i s'adreça especialment als municipis que per manca de recursos tècnics, jurídics o administratius tenen dificultat a iniciar la gestió urbanística. L'assistència de l'Institut als ajuntaments vol garantir l'eficàcia de l'acció pública i allunyar-se d'altres enfocaments que es limiten a redactar o subvencionar projectes sense seguir-ne el desenvolupament. Aquesta memòria recull, a part de l'activitat de l'Institut, la seva estructura organitzativa, l'oferta de serveis, i documentació diversa referida als convenis subscrits per l'Institut amb diferents municipis durant l'exercici 1993-94.


Podeu consultar aquesta publicació a:
  Topogràfic
Arxiu General de la Diputació de BarcelonaFU-32-27

Espai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat