Diputació de Barcelona


Menú de primer nivell


Tota la Llibreria > Detall Fitxa

tornarTornar

Fitxa de la publicació

Bombers. Generalitat de Catalunya. Temari

I.TEMARI GENERAL

Tema 1. Legislació
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana.

Tema 2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures de personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 3. Legislació
Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

II.TEMARI ESPECÍFIC

Tema 4. Legislació
Tema 5. Física
Tema 6. Física del foc
Tema 7. Agents extintors
Tema 8. Mecànica
Tema 9. Química
Tema 10. Risc químic
Tema 11. Hidràulica
Tema 12. Mecànica vehicles
Tema 13. Prevenció i protecció contra incendis
Tema 14. Atenció sanitària
Tema 15. Construcció
Tema 16. Construcció
Tema 17. Electricitat
Tema 18. Cartografia
Tema 19. Geografia física
Tema 20. Coneixement del territori català
Tema 21. Meteorologia


Publicacions relacionadesEspai usuari

Identificació

Registre

Heu oblidat la contrasenya?


Subscripcions | Encàrrecs

Cercador

Cercador

Cerca avançada


Ajuda | Mapa | Accessibilitat | Avís legal

Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008 Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat